Regulamin zapisu do newslettera

    Wypełnienie formularza oznacza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, czyli Fundację Artystyczną “Młyn” ul. Ludna 7 m 15 00- 405 Warszawa.
    Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez skierowanie wiadomości na adres e-mail administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres subskrypcji newslettera. Moje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają administratorowi wsparcia w przedmiocie administrowania stroną internetową, jak również świadczeniem usług hostingu.
    Mam świadomość, że przysługuje mi również prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych. Mam również prawo do złożenia skargi od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt do administratora: promocja@fundacjamlyn.pl

 

Skip to content