KONFERENCJA TEATRALNA

IV KONFERENCJA TEATRALNA
DLA OSÓB PRACUJACYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
„W POSZUKIWANIU OPOWIEŚCI”
 
17-19 MAJA 2024
 
WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI
EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃ

Szanowni Państwo,

Z wielką radością zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Konferencji Teatralnej, organizowanej od 2021 roku przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Nasza Konferencja jest przeznaczona dla osób pracujących metodami teatralnymi z dziećmi i młodzieżą. Hasło tegorocznej edycji to W POSZUKIWANIU OPOWIEŚCI. Opowieść oparta na fabule, na głębi psychologicznej i artystycznej, opowieść posiadająca bohaterów i dramaturgię – wydaje się być podstawą nie tylko teatru, ale każdej dobrej rozmowy, warsztatu, czy lekcji.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa trzy bloki warsztatowe, a także aż dwa spektakle stworzone przez amatorskie grupy teatralne – dorosłą i młodzieżową. Gorąco zapraszamy Państwa do wspólnego powrotu do struktury opowieści i wykorzystania jej potencjałów w różnych formach pracy. Nasza Konferencja to wyjątkowa okazja do spotkania osób pracujących teatralnie z dziećmi i młodzieżą w rożnych instytucjach i różnymi sposobami, do twórczej wymiany, spotkania i współdziałania.

Zapraszamy!

Beata Zuziak

Natalia Fijewska-Zdanowska

PIĄTEK, 17 MAJA

19:00 POKAZ SPEKTAKLU

„Więzy” w wykonaniu nauczycielskiej grupy teatralnej TEATR JESZCZE, działającej w ramach WCIES; scen. i reż. Natalia Fijewska-Zdanowska;

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. W Broniewskiego „Łazienkowska”, ul Łazienkowska 7;

SOBOTA, 18 MAJA

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4;

10:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE – Beata Zuziak – wicedyrektorka Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;

WPROWADZENIE Po co nam opowieści? – Natalia Fijewska-Zdanowska – kuratorka Konferencji;

10:45-13:00 WARSZTATY I

Inspirowanie grupy do samodzielnego tworzenia i interpretowania opowieści.

 1. Praca z rekwizytem – Justyna Mokrzyńska / Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca;
 2. Poszukiwanie fabuły – Krystyna Tylkowska / Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej;
 3. Praca z wierszem – Adriana Sadowska / CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego;

13:00- 14:00 OBIAD

14:00-17:00 WARSZTATY II

Poszukiwanie współczesnych sensów w starych opowieściach.

 1. Reinterpretacja narracji metodami storytellingu – Anna Jantos / Grupa 501 – Opowiadacze Warszawscy;
 2. Reinterpretacja dialogu metodami impro – Robert Kibalski / Teatr XL, Kolektyw Mia100W;
 3. Reinterpretacja znaczeń poprzez ruch i choreografię – Katarzyna Stefanowicz / Fundacja Strefa Wolnosłowa, Teatr Akt;

17:15 – 19:00 GIEŁDA INSTYTUCJI PRZYJAZNYCH TEATROM SZKOLNYM

Prezentacja działań teatralnych WCIES – Beata Zuziak, Natalia Fijewska-Zdanowska;

Prezentacje organizatorów dziecięcych i młodzieżowych festiwali i przeglądów teatralnych -odbywających się na terenie Warszawy;

NIEDZIELA, 19 MAJA

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4;

 

10:00-11:15 WYKŁAD Najnowsza literatura dla dzieci i młodzieży, jako inspiracja dla teatru szkolnego – dr Anna Czernow / Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych;

11:30– 13:00 WARSZTATY III cz.1

Tworzenie autorskich opowieści teatralnych…

(Warsztaty poprzedzi losowanie przez prowadzących zestawów przedmiotów, które będą inspiracją do tworzenia etiud).

 1. …w oparciu o rekwizyt – Radosław Kaliski / Stowarzyszenie Pedagogów Teatru;
 2. …w oparciu o ruch – Natalia Sołtysik / Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich;
 3. …w oparciu o słowo – Bartosz Mazur / Studio Teatralne KOŁO;

13:00-14:00 OBIAD

14:00-15:30 WARSZTATY III cz.2 – ciąg dalszy pracy nad etiudami.

15:30-17:00 WARSZTATY III cz.3

Prezentacja etiud powstałych w trakcie warsztatów i wspólne omówienie – Natalia Fijewska-Zdanowska;

18:30 POKAZ SPEKTAKLU

„Między innymi” w wykonaniu młodzieżowego zespołu Decybele, prowadzonego przez Agnieszkę Piotrowską; muzyka i koncepcja projektu: Agnieszka Piotrowska; scen. Natalia Fijewska-Zdanowska; reż. Bartosz Mazur;

Miejsce: Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15;

 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UDZIAŁU:

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

– obiad w sobotę i niedzielę;
– miejsce na warsztatach i wykładach podczas wszystkich bloków warsztatowych;
– bilety na pokazy spektakli „Więzy”, oraz „Między innymi”;
– najnowszą publikację WCIES „Sztuki Teatralne dla dużych i małych”;
– potwierdzenie udziału w Konferencji;

Konferencja przeznaczona jest dla osób pracujących metodami teatralnymi z dziećmi i młodzieżą – nauczycieli, instruktorów teatralnych, polonistów, pedagogów, realizatorów spektakli. Głównymi odbiorcami są warszawscy nauczyciele, ale posiadamy także pulę miejsc dla osób nie będących nauczycielami oraz osób spoza Warszawy, które aktywnie prowadzą zajęcia i koła teatralne.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z deklaracją udziału w całości wydarzenia.

Osoby chętne do udziału w Konferencji prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@fundacjamlyn.pl

W tytule maila proszę napisać ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ.

W treści maila, prosimy podać:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce pracy – placówka;
 • miejscowość;
 • wybrane numery warsztatów z każdego bloku (np. I1, II3, III2, jeśli nie otrzymamy informacji o wybranych warsztatach, będziemy zapisywać losowo).
 • UWAGA: istnieje możliwość otrzymania dodatkowego biletu na spektakle, grane w ramach Konferencji – dla osoby towarzyszącej; jeśli chcieliby Państwo otrzymać taki bilet, prosimy również zawrzeć tę informacje w mailu;

ORGANIZATORZY:

Organizatorem Konferencji jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Konferencja odbywa się w siedzibie WCIES, przy ul. Starej 4 w Warszawie. Pokazy odbywają się na scenach warszawskich domów kultury: MDK Łazienkowska, oraz Służewskiego Domu Kultury.

Partnerzy Konferencji:

Fundacja Artystyczna MŁYN

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego „Łazienkowska”

 

 

Materiał archiwalny

III KONFERENCJA TEATRALNA

DLA OSÓB PRACUJACYCH METODAMI TEATRALNYMI Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
„W POSZUKIWANIU OPOWIEŚCI”
 
17-18 CZERWCA 2023
 
WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃ

Szanowni Państwo,

już po raz trzeci zapraszamy gorąco na dwudniową Konferencje Teatralną – twórcze spotkanie, przeznaczone dla Nauczycielek i Nauczycieli, Instruktorów i Instruktorek, korzystających w swojej pracy z metod teatralnych. W tym roku tematem przewodnim naszego spotkania jest dialog – dialog w różnych kontekstach, rozumiany jako meritum artystycznej pracy teatralnej, a także jako konstruktywna rozmowa, prowadzona na wielu płaszczyznach, konieczna do tego, aby teatr w szkole był obecny.

Oddajemy w Wasze ręce program, złożony z warsztatów z doświadczonymi praktykami, którzy od różnych stron (pedagogicznej, artystycznej, społecznej) podchodzą do teatralnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Naszą Konferencją chcemy nie tylko dodać Wam skrzydeł w postaci pomysłów i inspiracji, chcemy także wesprzeć Was w szukaniu rozwiązań organizacyjnych, które pozwoliłyby na realne zakładanie i prowadzenie w szkołach grup teatralnych.

W czasach poważnego kryzysu psychicznego, w jakim znalazła się młodzież, a także kryzysu w jakim znalazła się polska edukacja, chcemy mówić o tym, że teatr w szkole jest nie tylko potrzebny – jest niezbędny. Zapraszamy Was – do dialogu!

Beata Zuziak

Natalia Fijewska-Zdanowska

Koordynatorki Konferencji

 

SOBOTA, 17 czerwca:

10:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE – Beata Zuziak / Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
O potrzebie dialogu wokół teatru w szkole – Natalia Fijewska-Zdanowska / Fundacja Artystyczna MŁYN;

10:30 WYKŁAD
Teatr w szkole, czyli rozwijanie kompetencji przyszłości – Agata Kołodziejczyk / Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;

11:15 AKCJA ANKIETOWA
Teatr w szkole – problemy, potrzeby, zasoby;

12:00 – 13:30 WARSZTATY – BLOK I (2 godz. lekcyjne):
Nauczyciele – Nauczycielom: Budowanie dialogu z grupą teatralną podczas pracy warsztatowej;

Ścieżka 1. Teatr „zasłonięty”, czyli budowanie dialogu z uczniami o specjalnych potrzebach – Agnieszka Frankiewicz / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 w Warszawie;
Ścieżka 2. Twórcze pisanie, czyli dialog tworzony przez uczestników – Joanna Pietraszek i Agata Mandziewska / GoJA.Art;
Ścieżka 3. Teatr partycypacyjny, czyli spektakl powstający w dialogu z grupą – Beata Bil-Walerowicz / Społeczne LO Startowa 4K im. W. Młynarskiego, Zespół Szkół Bednarska;

13:30-14:30 PRZERWA OBIADOWA

14:30-17:30 WARSZTATY – BLOK II (4 godz. lekcyjne):
Artyści – Nauczycielom: Artystyczne aspekty dialogu na scenie;
Ścieżka 1. Dialog poza słowami – Bartłomiej Ostapczuk / Warszawskie Centrum Pantomimy;
Ścieżka 2. Dramaturgia dialogu – Igor Gorzkowski / Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich;
Ścieżka 3. Interpretacja tekstu dramatycznego w pracy z aktorami – Bożena Suchocka / Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza;

18:00 Pokaz spektaklu „HierarchJA” – Teatr JESZCZE, scen. i reż. Natalia Fijewska-Zdanowska / projekt Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i Fundacji Artystycznej MŁYN;

NIEDZIELA, 18 czerwca:

10:00 GIEŁDA INSTYTUCJI PRZYJAZNYCH TEATROM SZKOLNYM
Prezentacja działań nauczycielskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia w dziedzinie Teatru;

Prezentacja programów placówek:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego / Magdalena Szpak;
Mazowiecki Instytut Kultury / Anna Mizińska;
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń / Beata Zuziak, Natalia Fijewska-Zdanowska;

12:00-13:30 WARSZTATY – BLOK III (część 1);
Instruktorzy teatralni – Nauczycielom: Praca teatralna w dialogu z grupą i widownią
Ścieżka 1. Realizacja etiudy w interakcji z widownią – Radosław Kaliski / Stowarzyszenie Pedagogów Teatru;
Ścieżka 2. Realizacja etiudy na bazie pomysłów i improwizacji uczestników – Natalia Sołtysik / Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich;
Ścieżka 3. Realizacja etiudy w oparciu o wybrane wątki literackie i fragmenty tekstów – Bartosz Mazur / Studio Teatralne KOŁO;

Warsztaty poprzedzi losowanie tematów etiud przez prowadzących. Tematy będą związane z typowymi szkolnymi występami okolicznościowymi.

13:30-14:30 PRZERWA OBIADOWA

14:30-17:30 BLOK III – CZĘŚĆ 2.

17:30-18:30 Prezentacja etiud powstałych w trakcie warsztatów / wspólne omówienie etiud ze wszystkimi uczestnikami;

ORGANIZATORZY:

Organizatorem Konferencji jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Konferencja odbywa się w siedzibie WCIES, przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Partnerzy:

Fundacja Artystyczna MŁYN


Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Koordynacja programowa:
Natalia Fijewska-Zdanowska natalia.zdanowska@gmail.com

Koordynacja merytoryczno-organizacyjna:
Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

 

 

GALERIA

 

Materiał archiwalny

KONFERENCJA
„W POSZUKIWANIU WSPÓLNOTY”
CZYLI PRACA TEATRALNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W SZKOLE
W CZASACH PANDEMII


23-24 KWIETNIA 2022


WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI  EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH
I SZKOLEŃ

Priorytetem II edycji Konferencji organizowanej przez WCIES dla warszawskich Nauczycieli, pracujących metodami teatralnymi, jest zwrócenie uwagi na misję teatru, jaką w dzisiejszych czasach może być budowanie poczucia wspólnoty i przynależności.

 

Nadszarpnięte relacje z czasu edukacji zdalnej, negatywne emocje związane z obecną sytuacją polityczną, poczucie zagrożenia, samotność i lęk – to tylko niektóre z problemów, dotykających współczesne dzieci i młodzież. Wspólne działanie twórcze może być dziś szansą na przepracowanie poprzez sztukę tematów trudnych, ważnych, bolesnych, ale także tych budzących śmiech, czy prowokujących do stawiania pytań. Teatr jako wspólnotowe działanie konkretnej społeczności, nastawione na wyrażenie wspólnych dla niej refleksji, oraz wymianę z widzem poprzez teatralne spotkanie – to kierunek, który wydaje się być dziś szczególnie potrzebny i adekwatny.

Drugim równie ważnym priorytetem Konferencji będzie „poszukiwanie wspólnoty” w kontekście warszawskiego środowiska Nauczycieli i Instruktorów, podejmujących trud pracy z dziećmi i młodzieżą metodami teatralnymi. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i inspiracji oraz integrację warszawskich twórców teatru szkolnego.

 

Zapraszamy gorąco do udziału!
 
Beata Zuziak
Natalia Fijewska-Zdanowska

SOBOTA, 23 KWIETNIA

 

10:00 Powitanie – Beata Zuziak, Dyrektor WCIES

WYKŁAD

Teatr w szkole jako odpowiedź na otaczającą nas rzeczywistość i emocjonalną sytuację młodego człowieka – Natalia Fijewska-Zdanowska

11:00-14:00 WARSZTATY: Instruktor – psycholog, twórca, człowiek

 1. Teatr społeczny – przetwarzanie tematów społecznych i osobistych, budowanie scenariusza wspólnie z grupą – Katarzyna Gawkowska / Teatr Ochoty
 2. Teatr Forum, jako przykład teatru zaangażowanego, podejmującego tematy bliskie  uczestnikom – Jarosław Rebeliński / Fundacja DramaWay
 3. Jak zadbać o siebie – trudne sytuacje w pracy z grupą teatralną – Agata Kołodziejczyk / Fundacja Artystyczna MŁYN, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

14:00-15:00 OBIAD

15-18:00 WARSZTATY: Instruktor – koordynator, organizator, menadżer

 1. Jak rozplanować i zorganizować całoroczną pracę grupy teatralnej w szkole – Kasia Rospędowska / Teresiński Ośrodek Kultury
 2. Zaprojektuj i zrealizuj – czyli jak być menadżerem własnych pomysłów – Ewa Drobek / XV LO im. N. Żmichowskiej, Stowarzyszenie Superbelfrzy RP
 3. Promocja teatru szkolnego – czyli jak mówić i pisać o naszej pracy, tak aby inni ją doceniali – Natalia Fijewska-Zdanowska / Fundacja Artystyczna MŁYN

18:15-20:00 Warszawska giełda placówek przyjaznych teatrom szkolnym – prowadzenie Beata Zuziak

NIEDZIELA, 24 KWIETNIA

 

10-11:00 Teatr w środowisku trudnym – prezentacja dotycząca pracy artystyczno-terapeutycznej Grażyny Sobieskiej i Anny Sadowskiej – rozmowę poprowadzi Beata Zuziak;

11-14:00 Instruktor teatralny – reżyser, dramaturg, inspirator

 1. Praca aktorska z grupą teatralną nad interpretacją tekstu – Anna Gajewska / Teatr Dramatyczny w Warszawie
 2. Adaptacja tekstu literackiego dla grupy teatralnej – tworzenie scenariusza – Bartosz Mazur / Fundacja Artystyczna MŁYN, SP DIDASKO
 3. Budowanie różnorodnych kompetencji grupy poprzez dramę i improwizację – Katarzyna Klata / Stowarzyszenie Assitej

14:00-15:00 OBIAD

15:00-18:00 Instruktor teatralny – scenograf, choreograf, reżyser światła

 1. Jak przekładać słowa na obrazy – czyli w poszukiwaniu nie-dosłownych rozwiązań teatralnych. – Natalia Sołtysik / Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Współczesny we Wrocławiu
 2. Elementy teatru lalek w pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą – Radek Kaliski / Teatr Ochoty, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
 3. Obraz i dźwięk – czyli jak korzystać z potencjału muzyki w spektaklu teatralnym – Sebastian Świąder / Teatr Ochoty, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

18:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, PODZIĘKOWANIE UCZESTNIKOM

18:30 SPEKTAKL NAUCZYCIELI „My, ludzie pandemiczni”, scen i reż. Natalia Fijewska-Zdanowska, spektakl wyprodukowany przez WCIES i Fundację Artystyczną MŁYN;

Koordynacja merytoryczno-organizacyjna:

Beata Zuziak – koordynatorka szkoleń i projektów z zakresu edukacji kulturalnej z ramienia Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Autorka materiałów metodycznych i programów kursów doskonalących dla nauczycieli; beata.zuziak@wcies.edu.pl

Przygotowanie programu konferencji:

Natalia Fijewska-Zdanowska – reżyserka, dramatopisarka, animatorka, instruktorka teatralna, prowadzi kursy i szkolenia z zakresu pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą, twórczyni Teatru MŁYN – warszawskiej, autorskiej sceny niezależnej; www.fijewska-zdanowska.pl

 

ORGANIZATORZY:

Organizatorem Konferencji jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Konferencja odbywa się w siedzibie WCIES, przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Partner:

Fundacja Artystyczna MŁYN

GALERIA

plakat II edycja

Materiał archiwalny

 

W POSZUKIWANIU KONTAKTU,
czyli
JAK PRACOWAĆ TEATRALNIE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
W DOBIE PANDEMII

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW TEATRALNYCH
ORGANIZATOR:
WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃ
TERMIN: 17-18 KWIETNIA 2021
MIEJSCE: ONLINE

Wielu Uczniów i Nauczycieli coraz gorzej znosi czas izolacji, samotne godziny przed komputerem, wyłączone kamery, poczucie odosobnienia i braku kontaktu ze szkolną społecznością. Czas pandemii okazał się bardzo trudny także dla teatru szkolnego. Szkolne i pozaszkolne koła teatralne i grupy w większości przerwały swoje działania. Wiele twórczych osób utraciło nadzieję na możliwość konstruktywnej pracy w trybie online.

Tymczasem doświadczenie pokazuje, że zdalne zajęcia teatralne są możliwe, a nawet, że mogą być formą odbudowywania kontaktu, wspólnego działania i bycia razem. Niniejsza Konferencja jest odpowiedzią na załamanie twórczych procesów i ma na celu podzielenie się doświadczeniem i inspiracją do kreatywnej pracy online.

Żyjemy w trudnym czasie, ale wciąż mamy w sobie potrzebę tworzenia, spotkania i współdziałania. Jeśli odpowiednio wykorzystamy możliwości, jakie niesie za sobą teatr online, możemy uratować nie tylko twórcze procesy, ale być może – także kilka ludzkich istnień.

 

Zapraszamy gorąco do udziału!

Beata Zuziak
Natalia Fijewska-Zdanowska

SOBOTA, 17 KWIETNIA

 

10:00-14:00 MODUŁ I – PROBLEMY I POTRZEBY

10:00 Po co nam teatr online? – wprowadzenie / Beata Zuziak, WCIES; Natalia Fijewska-Zdanowska, Teatr MŁYN / 30min.;

Słowo wstępu dotyczące inspiracji i celów niniejszej konferencji, przedstawienie prowadzących i wprowadzenie do programu.

10:30 Człowiek przed komputerem / psycholog Aleksandra Januszewicz, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie / 90 min.;

Psychologiczna diagnoza sytuacji emocjonalnej Uczniów i Nauczycieli w sytuacji trwającej od roku pracy zdalnej. Prowadząca omówi temat nauki zdalnej z perspektywy społecznych potrzeb człowieka, koncentrując się na problemie samotności, przerwanych relacji i więzi międzyludzkich.

12:00 – 12:30 PRZERWA

12:30-14:00 Budowanie relacji w oparciu o twórczość i współpracę – problemy, potrzeby, wyzwania / Bartosz Mazur, DIDASKO Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 w Warszawie / 90 min.;

Prowadzący podzieli się doświadczeniami zespołu nauczycielskiego ze szkoły Didasko. Analizując   przykłady konkretnych sytuacji spróbujemy wspólnie przyjrzeć się relacjom pomiędzy Uczniami i Nauczycielami, oraz Uczniami, a Uczniami, oraz nakreślić kierunki możliwych rozwiązań w postaci twórczej pracy.

14:00-16:00 PRZERWA

16:00-19:30 MODUŁ II – NARZĘDZIA I SPOSOBY

Zajęcia w ramach tego modułu odbędą się w dwóch grupach warsztatowych, po przerwie nastąpi zamiana grup.

16:00-17:30 Sztuka zdalna / Hanna Kłoszewska i Michał Domański, Teatr Ochoty / 90 min.;

Prowadzący przedstawią katalog platform internetowych oraz dobrych praktyk warsztatu zdalnego, które możemy wykorzystać w twórczej pracy. Szczególnie dokładnie przyjrzymy się platformie Zoom, oraz platformie Teams. Prowadzący pokażą także uniwersalne sposoby na przeprowadzanie zajęć i ćwiczeń teatralnych na pograniczu kontaktu online i offline, które mogą posłużyć w pracy nad spektaklem, filmem,  jak i w codziennej pracy na lekcjach.

17:30-18:00 PRZERWA

18:00-19:30 Montaż dla każdego / Rafał Kosecki, AMA Film Academy w Krakowie / 90 min;

Praca twórcza potrzebuje efektu. W dobie pandemii tym efektem jest często nagrany materiał, który przed prezentacją wymaga od nas różnego rodzaju „obróbki”. Podczas warsztatu prowadzący pokaże proste sposoby montowania obrazu i dźwięku, które mogą się przydać w realizacji twórczych projektów z uczniami.

NIEDZIELA, 18 KWIETNIA

10:00-11:30 MODUŁ III – INSPIRACJE – SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI / 90 min.;

Moduł poświęcony spotkaniom z instruktorami teatralnymi i nauczycielami, którym udało się kontynuować pracę online ze swoimi grupami podczas pandemii. Prowadzący podzielą się zdobytym doświadczeniem oraz praktyką wykorzystywanych ćwiczeń i zabaw w konkretnych grupach.

Ścieżki warsztatowe:

 1. Zajęcia teatralne online z dziećmi 6-9 lat / Dominika Potomska-Pecura / Teatr Scena Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej, Underground – Ostrowska Scena Kameralna;
 2. Zajęcia teatralne z dziećmi 10-14 lat / Monika Machalska, Grupa Teatralna Młyńskie Koło, przy Teatrze MŁYN w Warszawie;
 3. Zajęcia teatralne z młodzieżą 15-18 lat / Urszula Kosieradzka, Teatr Preteksty, I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim;
 4. Zajęcia teatralne z uczniami 10-14 lat w klasach integracyjnych / Justyna Wielgus, Teatr 21 w Warszawie;
 5. Zajęcia teatralne z uczniami 12-18 otwierające na niepełnosprawność / Justyna Sobczyk, Teatr 21 w Warszawie;

11:30-12:30 PRZERWA

12:30-14:45 MODUŁ IV – TWÓRCZOŚĆ – WARSZTATY MISTRZOWSKIE / 135 min.;

Moduł poświęcony pracy za pomocą różnych środków teatralnych w formie online – wyjątkowe spotkania z twórcami teatralnymi, którzy przeprowadzą Uczestników przez skrócony proces twórczy.

Ścieżki warsztatowe:

 1. Teatr na bazie doświadczeń uczestników / Maria Depta i Aldona Żejmo-Kudelska, Fundacja DramaWay;
 2. Teatr improwizowany / Katarzyna Lalik, Szkoła Impro, Piano Impro Szał, Bloody Mondays;
 3. Teatr w oparciu o tekst literacki / Bartosz Mazur, Ognisko Teatralne Teatru Ochoty, Teatr MŁYN, PSP Didasko;
 4. Teatr performatywny / Justyna Sobczyk, Teatr 21 w Warszawie;
 5. Teatr pantomimy / Bartłomiej Ostapczuk, Warszawskie Centrum Pantomimy;

14:45 – 15:00 PRZERWA

15:00-16:00 PREZENTACJA ETIUD I WSPÓLNA DYSKUSJA / Natalia Fijewska-Zdanowska, Teatr MŁYN / 60 min.;

Prezentacja etiud powstałych w trakcie warsztatów mistrzowskich – zaproszenie uczestników do wspólnej dyskusji.

16:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI / Beata Zuziak, WCIES;

Koordynacja merytoryczno-organizacyjna:

Beata Zuziak – koordynatorka szkoleń i projektów z zakresu edukacji kulturalnej z ramienia Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Autorka materiałów metodycznych i programów kursów doskonalących dla nauczycieli; beata.zuziak@wcies.edu.pl

Przygotowanie programu konferencji:

Natalia Fijewska-Zdanowska – reżyserka, dramatopisarka, animatorka, instruktorka teatralna, prowadzi kursy i szkolenia z zakresu pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą, twórczyni Teatru MŁYN – warszawskiej, autorskiej sceny niezależnej; www.fijewska-zdanowska.pl

 

Partnerzy Konferencji:
Poradnia dla Dzieci i Młodzieży INTRA
www.osrodekintra.pl


Ognisko Teatralne Teatru Ochoty
www.teatrochoty.pl

Fundacja Artystyczna MŁYN
www.mlyn.org

 

 

Skip to content