kontakt

SPEKTAKLE WYJAZDOWE:

mlyn@fundacjamlyn.pl

KOORDYNACJA ORGANIZACYJNA

fundacjamlyn@gmail.com

PROMOCJA I KONTAKT Z MEDIAMI

promocja@fundacjamlyn.pl

ZARZĄD FUNDACJI:

kontakt@fundacjamlyn.pl

Fundacja Artystyczna “Młyn”
ul. Ludna 7 m 15 00- 405 Warszawa
NIP: 7010088282 REGON: 141135890
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000288736
PKO BP 68102010970000710201405315

 

 

Skip to content