kontakt

Teatr MŁYN

Scena Teatru: Scena Na Poddaszu – Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
ul. Jezuicka 4, Warszawa
piętro III
Adres do korespondencji: ul. Ludna 7 m 15 00-405, Warszawa

Koordynacja organizacyjna

Zofia Bardzińska    fundacjamlyn@gmail.com

Promocja i kontakt z mediami

Michał Kmieć promocja@fundacjamlyn.pl

Rezerwacje

Anna Herda rezerwacje@fundacjamlyn.pl tel. 519 672 356

Fundacja Artystyczna MŁYN

kontakt@fundacjamlyn.pl

Zarząd Fundacji:
Natalia Fijewska-Zdanowska
Zuzanna Fijewska-Malesza
Agata Kołodziejczyk (Fijewska)

Fundacja Artystyczna “Młyn”
ul. Ludna 7 m 15 00- 405 Warszawa
NIP: 7010088282 REGON: 141135890
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000288736
PKO BP 68102010970000710201405315

 

 

Skip to content