Agnieszka Kondraciuk

Agnieszka Kondraciuk absolwentka filologii polskiej, spec. teatrologiczna, filmoznawcza i pedagogiczna. Ukończyła także Studium Logopedyczne w Warszawie. Pracownik Instytutu Adama Mickiewicza. Aktorka warszawskiej niezawodowej grupy teatralnej Kompania Teatralna Mamro. W Teatrze Młyn pracowała jako specjalistka od spraw promocji i kontaktu z mediami, aktualnie producentka i koordynatorka spektakli i wydarzeń artystycznych oraz projektów artystyczno-edukacyjnych. Z Fundacją związana od początku 2011 r.

Skip to content