Jerzy Schejbal

Jerzy Schejbal – aktor teatralny i filmowy, reżyser. Współpracował z Teatrem MŁYN przy realizacji
aktorskiego czytania sztuki “Artysta” w 2014 r (akotr).

Skip to content