TEATRALNY PING PONG

Zapraszamy serdecznie grupy teatralne
działające na terenie Dzielnicy Śródmieście
(w szkołach, domach kultury, innych placówkach kulturalnych i oświatowych) do udziału w projekcie:

TEATRALNY PING PONG

czyli cykl Spotkań Śródmiejskich Teatrów Amatorskich
w Teatrze MŁYN

 Szanowni Państwo!

Amatorskie zespoły teatralne często pracują długo i ciężko nad swoimi spektaklami, natomiast rzadko mają okazję je wystawiać, a jeszcze rzadziej zrobić to na profesjonalnej scenie, a do tego uzyskać konstruktywne informacje zwrotne od publiczności. Tymczasem to właśnie spotkania z publicznością są przecież ukoronowaniem wysiłku włożonego w spektakl, zarówno przez uczestników, jak i Instruktorów, są ważnym i bardzo potrzebnym etapem pracy każdego koła teatralnego.

Teatralny Ping Pong to żartobliwa nazwa nadana przez nas dla podkreślenia aspektu wymiany artystycznej, trochę na zasadzie ‘meczu towarzyskiego’ tylko, że w dziedzinie teatru. Chodzi nam o wymianę doświadczeń pomiędzy dwoma różnymi zespołami w podobnym wieku, działającymi na terenie tej samej Dzielnicy, przeprowadzoną w warunkach profesjonalnej sceny teatralnej, z możliwością spokojnej próby, oraz z pełną widownią. Niezwykle ważnym momentem projektu będzie rozmowa po spektaklach, podczas której uczestnicy obu grup będą mogli opowiedzieć o własnym procesie twórczym, oraz zapytać o proces twórczy drugiego zespołu, wyrazić swoje myśli na temat obejrzanego pokazu, oraz usłyszeć, jak został odebrany ich własny pokaz.

Chcemy zaproponować Państwu projekt, w którym teatr nie jest przedmiotem oceny, czy punktacji, ale przedmiotem interpretacji, uważnej analizy, refleksji i zastanowienia. Takie podejście do sztuki wydaje się nam dzisiaj wyjątkowo potrzebne.

Gorąco zapraszamy do udziału!

Natalia Fijewska-Zdanowska
Koordynator Artystyczny Projektu

Organizacja:

Projekt TEATRALNY PING PONG zakłada organizację cyklu czterech Spotkań Śródmiejskich Teatrów Amatorskich na scenie Teatru MŁYN (Scena Na Poddaszu, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, Stare Miasto). Za każdym razem gospodarzem będzie jeden z zespołów działających przy Teatrze MŁYN – zespół dziecięcy MŁYŃSKIE KOŁO (2 spotkania) i zespół dorosły WODA NA MŁYN (2 spotkania). Za każdym razem zespół “Młynowy” spotka się z innym zaproszonym zespołem-gościem działającym na terenie dzielnicy Śródmieście w celu artystycznej wymiany, czyli “Teatralnego Ping Ponga”. Przed każdym spotkaniem odbędzie się krótki warsztat zapoznawczy dla uczestników obu zespołów. Po każdym ze spotkań odbędzie się “Teatralna Wymiana Myśli”, czyli rozmowa obu zespołów z udziałem widowni na temat obejrzanych przedstawień. Rozmowa będzie moderowana przez opiekuna artystycznego projektu Natalię Fijewską-Zdanowską.

Zespoły-gości, które będą grać w ramach projektu wybierzemy w drodze rekrutacji – do projektu zaprosimy w sumie 4 grupy teatralne z Dzielnicy Śródmieście.

Zaproszonym zespołom zapewniamy:

– możliwość zaprezentowania się w warunkach profesjonalnej sceny teatralnej /scena o wymiarach 7x4m, okotarowana, z widownią na 60 miejsc/, z odpowiednim oświetleniem scenicznym i obsługą techniczną;
– podstawowe rekwizyty – stół, krzesła;
– możliwość zrobienia próby, oraz zaproszenia swoich gości;
– promocję pokazu (pokazy będą także otwarte dla publiczności z zewnątrz i promowane w śródmiejskich mediach);
– dokumentację zdjęciową z projektu, która zostanie udostępniona wszystkich uczestnikom;
– udział w warsztacie zapoznawczym i dyskusji;
– kawę, herbatę i życzliwą atmosferę!

Fundacja Artystyczna Młyn od lat współpracuje z Dzielnicą Śródmieście – mamy na swoim koncie szereg udanych projektów dla mieszkańców Śródmieścia, współpracujemy z śródmiejskimi szkołami i przedszkolami. Również siedziba prowadzonego przez nas Teatru znajduje się w sercu Dzielnicy – na Starym Mieście. Fundacja Artystyczna MŁYN, istnieje od 11 lat, realizując działania teatralne i artystyczno-edukacyjne – począwszy od prowadzenia własnej sceny, przez zajęcia dla dzieci i młodzieży, aż do kształcenia kadry z zakresu edukacji kulturalnej, a także działalność wspierającą początkujących dramaturgów oraz niezależne grupy teatralne.

Więcej informacji o Teatrze MŁYN:
http://mlyn.org/

Jak się zgłosić:

Aby się zgłosić należy wypełnić kartę zgłoszenia, i wysłać podpisany skan karty na adres fundacjamlyn@gmail.com, wraz z 2 zdjęciami, oraz krótkim nagraniem z pokazu lub próby spektaklu /nagranie powinno trwać minimum 2 minuty, maximum 10 minut i zawierać reprezentacyjny fragment spektaklu, nagranie może być zrobione telefonem komórkowym/. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 marca 2019r.

Do 15 kwietnia 2019r. ogłosimy listę zaproszonych zespołów. Pokazy odbędą się w maju i czerwcu 2019r. Terminy pokazów będą najprawdopodobniej terminami weekendowymi i będą ustalane bezpośrednio z zaproszonymi zespołami.

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

Dodatkowe informacje:

Koordynator organizacyjny: Dorota Bajewska, tel. 519 672 356 – pn-pt w godz. 09:00-13:00, fundacjamlyn@gmail.com
Koordynator artystyczny: Natalia Fijewska-Zdanowska, mail kontakt@fundacjamlyn.pl, tel. 605166033.
Grupa Teatralna MŁYŃSKIE KOŁO: http://mlyn.org/portfolio/mlynskie-kolo-czyli-zajecia-teatralne-dla-dzieci/
Grupa Teatralna WODA NA MŁYN: http://mlyn.org/portfolio/woda-na-mlyn-czyli-zajecia-teatralne-dla-doroslych/