wrzesień 2017

FACET MOJEJ ŻONY
15 września

godz. 19:30
SCEK ul. Jezuicka 4

CÓRKA
16 września

godz. 19:00
SCEK ul. Jezuicka 4

CÓRKA
17 września

godz. 19:00
SCEK ul. Jezuicka 4

(MASKA)RADA GMINY
21 września

godz. 19:30
SCEK ul. Jezuicka 4

(MASKA)RADA GMINY
23 września

godz. 19:00
SCEK ul. Jezuicka 4

(MASKA)RADA GMINY
24 września

godz. 19:00
SCEK ul. Jezuicka 4