wrzesień 2018

SEKS, ROSÓŁ I PIELUCHY
22 września

godz. 17:00
SCEK ul. Jezuicka 4

SEKS, ROSÓŁ I PIELUCHY
23 września

godz. 17:00
SCEK ul. Jezuicka 4

(MASKA)RADA GMINY
29 września

godz. 19:00
SCEK ul. Jezuicka 4

(MASKA)RADA GMINY
30 września

godz. 19:00
SCEK ul. Jezuicka 4

październik 2018

MIA100W
6 października

godz. 18:00
SCEK ul. Jezuicka 4

spektakl gościnny w ramach cyklu MŁYNoFF

SEKS, ROSÓŁ I PIELUCHY
20 października

godz. 17:00
SCEK ul. Jezuicka 4

SEKS, ROSÓŁ I PIELUCHY
21 października

godz. 17:00
SCEK ul. Jezuicka 4

MIA100W
27 października

godz. 18:00
SCEK ul. Jezuicka 4

spektakl gościnny w ramach cyklu MŁYNoFF