MŁYŃSKIE SZKOLNIAKI

Fundacja Artystyczna MŁYN wraz z Młynkiem przygotowały ofertę kilku różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych dla uczniów ze szkół podstawowych. Nauczyciele i rodzice znajdą wśród nich propozycje dla dzieci z klas wczesnoszkolnych, jak i starszych. Zajęcia prezentujemy pod zbiorczą nazwą MŁYŃSKIE SZKOLNIAKI.

WYOBRAŹNIOWY WARSZTAT TEATRALNY

„WYPRAWA NA DZIKI ZACHÓD

 Wyobraźniowy warsztat teatralny “Wyprawa na Dziki Zachód” przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym. Ideą warsztatu jest pobudzenie dziecięcej wyobraźni do kreowania postaci scenicznych, odgrywania ról i improwizacji na scenie. Celem warsztatu jest również rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy w grupie i zainspirowanie ich do wspólnych działań twórczych.

Warsztat podzielony jest na dwie części – przygotowawczą i zabawę teatralną. Etap przygotowawczy to kilka zabaw i ćwiczeń teatralnych, mających na celu rozćwiczenie głosu i ciała na scenie, co ułatwi uczestnikom stworzenie pełnowymiarowych postaci scenicznych podczas zabawy teatralnej.

Następnie uczestnicy zapoznają się z historią o Ranczu „Strzała”, którego właścicielami są kowboje i kowbojki, posiadający wyjątkową zdolność porozumiewania się ze zwierzętami. Niestety, któregoś dnia, wszystkie zwierzęta zostają porwane przez mrocznego złoczyńce, zwanego „Czarną Łapą”.

Wprowadzenie to jest bazą do aktywizacji dzieci w dalszej części warsztatu. Dzieci zostają zaproszone do stworzenia sobie swojej postaci – kowboja lub kowbojki. Aby uwolnić zwierzęta z rąk złego porywacza, uczestnicy muszą m.in. zdobyć złoto z kopalni, zakupić i oswoić dzikie konie, odnaleźć Szeryfa czy wydobyć cenne informację od głuchego więźnia. Uczestnicy przesuwają się od stacji do stacji, wykonując kolejne zadania z dziedziny autoprezentacji, pantomimy, improwizacji czy prawidłowego posługiwania się głosem i gestem scenicznym.

Autorką warsztatu jest aktorka Zuzanna Fijewska-Malesza, która od kilkunastu lat prowadzi zajęcia edukacyjno- artystyczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Warsztat odbywa się w Teatrze MŁYN – Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Jest możliwość przeprowadzenia warsztatu w placówce edukacyjnej, jeśli dysponuje ona odpowiednią przestrzenią.

Niniejszy warsztat realizowany był w kilku szkołach podstawowych przy okazji akcji „Lato w Mieście” w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz dla śródmiejskich szkół podstawowych w ramach dotacji z Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

                                 

KONTAKT: Zuzanna Fijewska-Malesza, zuzanna.fijewska@gmail.com, tel. 609-779-275

Pobierz ofertę w wersji PDF

AUTORSKI WARSZTAT ARTYSTYCZNY

„INSPIRACJE – ROBOTKOWÓZ”

Autorski warsztat artystyczny “Robotkowóz” przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-4). Ideą warsztatu jest nauka twórczego działania w grupie poprzez różne działania plastyczne, rozbudzenie wyobraźni oraz zachęcenie dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Celem warsztatu jest również wzmocnienie samodzielności dziecka w obrębie grupy rówieśników, aby dzieci nauczyły się wspierać przy okazji wspólnych działań twórczych.

Pierwsza część warsztatu zaczyna się zabawą integracyjną doskonalącą komunikację i współpracę w grupie oraz wprowadzającą w tematykę zajęć. Druga część warsztatu to zabawa wyobraźniowa oparta na ćwiczeniach plastyczno – konstrukcyjnych. Uczestnicy poznają historie o “Szalonym Wynalazcy”, który raz w roku organizuje Wielki Wyścig. W jego garażu znajduje się warsztat, w którym powstają samochody biorące udział w zawodach. Do garażu mogą się dostać jednak nieliczni, czyli Ci, którzy przybędą do Wynalazcy „niesamowitym pojazdem”. Jeśli uczestnicy warsztatu zyskają przychylność Wynalazcy, będą mogli wykonać własne pojazdy i wystartować w Wielkim Wyścigu.

W czasie warsztatu dzieci wspólnie tworzą z tektury i peszli wspólny pojazd, który może mieć np: 30 kierownic, skrzydła, 4 rury wydechowe, antenki, itp. W drugiej części spotkania każdy uczestnik wykona swój, autorski samochód przy użyciu narzędzi, śrubek, metalowych części, plasteliny, włóczki. Zajęcia zakończą się wyścigiem samodzielnie wykonanych pojazdów.

Autorka warsztatu – Justyna Szatkowska (animatorka, która od kilkunastu lat prowadzi zajęcia edukacyjno- artystyczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym) pomysł programu oparła o swoje doświadczenia, które zdobyła pracując na świetlicy szkolnej. Na warsztacie uczestnicy mają okazję do malowania i tworzenia wielkoformatowej i przestrzennej instalacji – pojazdu. Dzięki temu dzieci działają bardziej ekspresyjnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Dzieci w wieku szkolnym mają już w pewnym stopniu rozwiniętą motorykę małą, ale ciągle ją doskonalą, dlatego chętnie wykonują trochę bardziej skomplikowane czynności takie jak: skręcanie śrubek, lepienie z plasteliny małych form, uczenie się różnych wiązań. Na tą potrzebę odpowiada druga część warsztatu – konstruowanie samochodów.

 Celem warsztatu jest pokazanie dzieciom w jaki sposób mogą współdziałać prosząc i udzielając sobie wzajemnej pomocy przy wykonywaniu różnych zadań. Warsztat prowadzony jest tak, aby uczestnicy wymieniali się między sobą wiedzą i umiejętnościami, np. osoby potrafiące wiązać supełki z włóczki pomogły osobom, które tego nie potrafią w zamian za pomoc przy przykręceniu śrubek itp. Każdy uczestnik warsztatu będzie mógł zabrać swój pojazd do domu, aby zainspirować najbliższe osoby do stworzenia kolekcji własnoręcznie wykonanych ,,zabawek”.

Warsztat odbywa się w Teatrze MŁYN – Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Jest możliwość przeprowadzenia warsztatu w placówce edukacyjnej, jeśli dysponuje ona odpowiednią przestrzenią.

Niniejszy warsztat realizowany był w kilku szkołach podstawowych przy okazji akcji „Lato w Mieście” w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  Warsztat prowadzony jest przez dwie osoby.

KONTAKT: Zuzanna Fijewska-Malesza, zuzanna.fijewska@gmail.com, tel. 609-779-275

Pobierz ofertę w wersji PDF

„CZAROWANIE-ZAJADANIE”

CYKL WARSZTATÓW KULINARNO-TEATRALNYCH

    Cykl warsztatów kulinarno-teatralnych przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 0-1). Projekt obejmuje 4 spotkania po 45 minut z jedną grupą warsztatową (ok. 25 dzieci w grupie). Okres trwania projektu to 4 tygodnie (w sumie 4 spotkania).

 Autorski program warsztatów łączy w sobie edukację z zakresu prawidłowego żywienia z zabawą teatralną, opierającą się na wyobraźni i naturalnej, twórczej energii dzieci. Ideą zajęć jest połączenie dwóch aktywności: nauki przygotowania zdrowego, wartościowego posiłku, która została wpleciona w działania teatralne. Dzięki takiemu połączeniu, warsztaty budują pozytywne skojarzenie między zdrowym żywieniem (przyrządzaniem oraz jedzeniem), a ciekawą i twórczą zabawą.

Przez cały cykl warsztatów zostanie opowiedziana uczestnikom historia o dobrym i mądrym Cesarzu Chin, który ma być wkrótce koronowany. Jednakże władzy zazdrości mu okrutna Wiedźma. To ona właśnie stara się pokrzyżować mu plany i co jakiś czas rzuca czar, aby uniemożliwić koronację. Dzieci odgrywając i wczuwając się w kolejne postacie, będą starały się pomóc Cesarzowi w pokonaniu przebiegłej Wiedźmy. Finałem danej przygody jest przygotowanie potrawy, która spowoduje, że czar przestanie działać.

Zajęcia rozwijają u dzieci postawy prospołeczne, poprzez współpracę przy zadaniach teatralnych oraz wspólne szykowanie i spożywanie posiłków. Wszystkie powyższe działania integrują grupę, dają radość i satysfakcję z osiągniętego efektu pracy.

Potrawy przygotowywane na warsztatach, prezentują podstawowe grupy produktów spożywczych, które powinny znajdować się w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wszystkie produkty spożywcze dobierane są przez dietetyka i spełniają wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. W programie uwzględniono również bardzo częsty problem alergii pokarmowych, tak, aby dzieci z alergiami pokarmowymi mogły wziąć udział w zajęciach. Warsztaty są prowadzone przez dwóch instruktorów.

 Projekt w zeszłych latach był dofinansowywany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i został zrealizowany w kilku warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

KONTAKT: Zuzanna Fijewska-Malesza, zuzanna.fijewska@gmail.com, tel. 609-779-275

Pobierz ofertę w wersji PDF

AUTORSKI WARSZTAT ARTYSTYCZNY

„INSPIRACJE – gra MIKROŚWIAT”

             Autorski warsztat artystyczny “Inspiracje – gra Mikroświat” przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy 0-3). Ideą warsztatu jest rozbudzenie wyobraźni poprzez różne działania plastyczno-konstrukcyjne i zabawy ruchowe oraz zachęcenie dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Celem warsztatu jest również zainspirowanie dzieci do nadania nowej formy rzeczom codziennego użytku i wykorzystaniem ich do wspólnych zabaw.

Akcja warsztatu zaczyna się w momencie, kiedy grupa przyjaciół odkrywa w podłodze ukryte, małe drzwiczki. Okazuje się, że jest to przejście prowadzące do świata małych ludzików. Niestety przez przypadek dzieciom wpada tam ich ulubiona piłka. Postanawiają więc, ruszyć w podróż do „małego świata”, w celu odzyskania zagubionej zabawki.

Forma warsztatu opiera się na konstrukcji gry planszowej. Uczestnicy przygotowują wspólnie ogromną planszę, po której poruszają się „zdobywając” kolejne stacje. Każda stacja w formie zadania plastyczno-konstrukcyjnego pozwala graczom przejść dalej. W miarę posuwania się do przodu, dzieci przechodzą do coraz „mniejszych światów”, wspólnie tworząc coraz większe konstrukcje i spotykając na swojej drodze coraz mniejszych mieszkańców kolejnych krain. Stacja finałowa to „Mikroświat” zamieszkały przez “mikroludziki”. Tu właśnie dzieci odnajdą zagubioną piłkę.

Warsztat opiera się na sztuce plastycznej, wykorzystując materiały codziennego użytku, do tworzenia dużych konstrukcji, będących elementami „małych światów”. Uczestnicy mają wyjątkową okazję wspólnego kreowania wyobrażonej rzeczywistości, wspartego zadaniami plastycznymi i ćwiczeniami oraz zabawami ruchowymi. Celem warsztatu jest pokazanie dzieciom, jak wykorzystując swoją wyobraźnię i proste zadania plastyczne, mogą sami stworzyć „całe światy” i wspólnie się w nich bawić.

Autorką warsztatu jest Justyna Szatkowska, która od kilkunastu lat prowadzi zajęcia edukacyjno- artystyczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Warsztat odbywa się w Teatrze MŁYN – Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Jest możliwość przeprowadzenia warsztatu w placówce edukacyjnej, jeśli dysponuje ona odpowiednią przestrzenią.

 Niniejszy warsztat realizowany był w kilku szkołach podstawowych przy okazji akcji „Zima w Mieście” w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Warsztat prowadzony jest przez dwie osoby.

KONTAKT: Zuzanna Fijewska-Malesza, zuzanna.fijewska@gmail.com, tel. 609-779-275

Pobierz ofertę w wersji PDF

AUTORSKI WARSZTAT ARTYSTYCZNY

„INSPIRACJE – PODRÓŻ NA WYSPĘ SKARBÓW”

             Autorski warsztat artystyczny “Inspiracje – podróż na Wyspę Skarbów” przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy 0-3). Ideą warsztatu jest rozbudzenie wyobraźni poprzez różne dziedziny sztuki oraz zainspirowanie dzieci do samodzielnego wymyślania kreatywnych zabaw z wykorzystaniem dostępnych przedmiotów codziennego użytku.

Na warsztacie uczestnicy przemieniają się w grupę piratów poszukujących zaginionego skarbu. Aby ich misja się powiodła, piraci muszą wybudować sobie statek i stawić wspólnie czoła wielu przeciwnościom, czekającym na nich, na drodze do upragnionego celu.

Warsztat pokazuje uczestnikom jak twórczo i aktywnie można organizować sobie wolny czas wykorzystując w tym celu różne dziedziny sztuki: teatr, plastykę, taniec. Podczas swojej „podróży”, dzieci uczą się jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku, do stworzenia ciekawej i twórczej zabawy (np. plastikowy kubek może być lunetą, częścią budowli czy grzechotką odstraszającą rekiny). Dzieci w ten sposób uczą się współpracy oraz  przekonają się, że do wspólnej zabawy nie są potrzebne drogie zabawki, czy świat wirtualny, tylko wystarczy kawałek przestrzeni i odrobina wyobraźni, aby radośnie i twórczo spędzić czas w gronie rówieśników.

Autorką warsztatu jest Justyna Szatkowska, która od kilkunastu lat prowadzi zajęcia edukacyjno- artystyczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Warsztat odbywa się w Teatrze MŁYN – Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Jest możliwość przeprowadzenia warsztatu w placówce edukacyjnej, jeśli dysponuje ona odpowiednią przestrzenią.

 Niniejszy warsztat realizowany był w kilku szkołach podstawowych przy okazji akcji „Lato w Mieście” w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  Warsztat prowadzony jest przez dwie osoby.

KONTAKT: Zuzanna Fijewska-Malesza, zuzanna.fijewska@gmail.com, tel. 609-779-275

Pobierz ofertę w wersji PDF

 WARSZTAT CYRKOWY

“CYRKOWY PLAC ZABAW”

 Jednorazowe wydarzenie cyrkowe to spotkanie z jedną klasą i nauczycielem, warsztat trwa 45 minut.

CHARAKTERYSTYKA, CZYLI CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Ideą warsztatu jest zaangażowanie wszystkich dzieci do wspólnej zabawy cyrkowo – ruchowej. Dzięki rekwizytom żonglerskim i różnorodnym zabawom ruchowym dzieci chętniej podejmują aktywność fizyczną, koncentrują się na zadaniu i dążą do wspólnego celu.
Ćwiczenia żonglerskie są ciekawą propozycją aktywności ruchowej, a przy okazji dzieci usprawniają koordynację i motorykę, ukierunkowują energię na konkretne działanie.
Wszystkie zabawy celowo nie zawierają elementu rywalizacji, aby dzieci o różnych temperamentach współpracowały i zakończyły warsztat z poczuciem sukcesu.

PROGRAM:
– zabawa cyrkowo-ruchowa na powitanie
– zabawy żonglerskie kolorowymi chustkami
– rozkręcanie talerzyków
– ćwiczenia żonglerskie z piłeczkami
– zabawa z chustą klanzy na pożegnanie.

Ważna informacja:
Warsztat nie jest pokazem cyrkowym. Na warsztacie każde dziecko ma zapewniony sprzęt, aby wszyscy uczestniczyli w tym samym czasie w zabawach.
 
ADRESACI, CZYLI KOGO NA WARSZTAT CYRKOWY ZAPRASZAMY

Warsztat przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym, z klas 1-7. Program warsztatu został tak skonstruowany, aby zaktywizować całą grupę. Wszystkie zabawy i ćwiczenia żonglerskie mają kilka stopni trudności, dzięki temu  można  dostosować je do wieku i możliwości ruchowych uczestników.

Warsztat cyrkowy jest ciekawą propozycją na wydarzenia klasowe (Mikołajki, Dzień Dziecka) oraz na pochmurne dni kiedy za oknem szaroburo, w klasie może zrobić się optymistycznie i kolorowo.

Autorką i prowadzącą warsztat jest Justyna Szatkowska

KONTAKT: Zuzanna Fijewska-Malesza, zuzanna.fijewska@gmail.com, tel. 609-779-275

Pobierz ofertę w wersji PDF

Skip to content